PxPixel
Lugares favoritos de Varvara 馃樆
Cais da Ribeira is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

1. Cais da Ribeira

R. do Cais da Ribeira (R. do Cais da Ribeira), Oporto, Oporto
Puerto/Puerto deportivo · 79 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: One the most beautiful and alive rivieras in europe

Puente Don Luis I is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

2. Puente Don Luis I

9.5
(Ponte Dom Lu铆s I)
PTE Luiz I, Oporto, Oporto
Puente · 182 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: Most beautiful attraction in the city

Ponte Infante Dom Henrique is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

3. Ponte Infante Dom Henrique

Vila Nova de Gaia, Oporto
Puente · 7 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: Be careful in the night - not enought lights

Vila Nova de Gaia is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

4. Vila Nova de Gaia

Oporto
Ciudad · 32 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: Porto people say its a cheap imitation of Porto but its just nice

5. ISAG - European Business School

Rua De Salazares
Universidad · No hay tips ni rese帽as

6. Edif铆cio de Ci锚ncias da Comunica莽茫o - U. Porto

Pra莽a Coronel Pacheco, Oporto, Oporto
Edificio universitario acad茅mico · 5 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: You can sit in a computer to do your work any time or borrow a camera but only if you are a communication sciences student

Museu do Vinho do Porto is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

7. Museu do Vinho do Porto

7.5
Oporto, Oporto
Museo · 7 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: Not much to see but good experience

Aduela is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

8. Aduela

9.2
Rua das Oliveiras, 36, Oporto, Oporto
Bar · 73 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: Nice bar for all times of the day

Plano B is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

9. Plano B

8.3
R. C芒ndido dos Reis, 30, Oporto, Oporto
Club nocturno · 38 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: Maybe the most quality club of Porto nightlife

Athens Metro Mall is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

10. Athens Metro Mall

7.4
螞蔚蠅蠁. 螔慰蠀位喂伪纬渭苇谓畏蟼 276, 螁纬喂慰蟼 螖畏渭萎蟿蟻喂慰蟼, 螒蟿蟿喂魏萎
Centro comercial · 197 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螛伪 渭蟺慰蟻慰蠉蟽伪谓 谓伪 蔚委蠂伪谓 位委纬慰 蟺喂慰 蠄畏位伪 蟽蔚 尾伪胃渭慰蠉蟼 蟿慰 蔚蟻魏慰谓蟿喂蟽喂慰

螤委蟿伪 螤伪谓 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

11. 螤委蟿伪 螤伪谓

螞蔚蠅蠁. 螔慰蠀位喂伪纬渭苇谓畏蟼 276
Tienda de souvlaki · 螁纬喂慰蟼 螖畏渭萎蟿蟻喂慰蟼 · 3 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 惟蟻伪委慰 蟿慰 蟿蠀位喂蠂蟿慰 渭蔚 魏慰蟿慰渭蟺慰蠀魏喂蔚蟼

螒蟺位委魏伪 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

12. 螒蟺位委魏伪

8.1
螝蠅谓蟽蟿伪谓蟿委谓慰蠀 螤伪位伪喂慰位蠈纬慰蠀 17 (螠蔚纬维位慰蠀 螒位蔚尉维谓未蟻慰蠀), 螡苇伪 危渭蠉蟻谓畏, 螒蟿蟿喂魏萎
Caf茅 · 49 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螝维蟿喂 未喂伪蠁慰蟻蔚蟿喂魏蠈 蟽蟿畏 螡苇伪 危渭蠉蟻谓畏 蟽蔚 蟽蠂苇蟽畏 渭蔚 蟿伪 魏伪蠁蔚-纬蟻伪渭渭畏-蟺伪蟻伪纬蠅纬畏蟼-魏位伪蟻喂谓喂蠅谓

13. Family Tavern

螔位蠀蠂维未伪, Santorini, C铆cladas
Taberna · 2 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 韦慰渭伪蟿慰魏蔚蠁蟿蔚未蔚蟼 魏伪喂 蠁维尾伪 慰蟺蠅蟽未萎蟺慰蟿蔚 !

Ladokolla is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

14. Ladokolla

7.8
(螞伪未蠈魏慰位位伪)
桅畏蟻维, Santorini, C铆cladas
Restaurante griego · 11 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 韦慰 畏蠁伪喂蟽蟿蔚喂伪魏蠈 魏慰蟿蠈蟺慰蠀位慰 蠈位伪 蟿伪 位蔚蠁蟿维

falafeland is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

15. falafeland

7.8
螠喂蠂伪萎位 螖伪谓苇味畏 1, 桅畏蟻维, C铆cladas
Restaurante de falafel · 18 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螤慰位蠉 魏伪位维 蟿伪 蠁伪位伪蠁蔚位 蠈蟺蠅蟼 蔚蟺委蟽畏蟼 魏伪喂 畏 蟺委蟿伪 渭蔚 蟿慰渭伪蟿慰魏蔚蠁蟿蔚未蔚蟼

Demilmar is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

16. Demilmar

7.5
螤伪蟻伪位委伪 螤蔚蟻委蟽蟽伪蟼, Santorini, C铆cladas
Bar en la playa · 37 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螉蟽蠅蟼 畏 魏伪位蠉蟿蔚蟻畏 蟺伪蟻伪位委伪 蟿畏蟼 螤蔚蟻委蟽蟽伪蟼

Perissa Beach is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

17. Perissa Beach

8.2
(螤伪蟻伪位委伪 螤蔚蟻委蟽蟽伪蟼)
螤伪蟻伪位委伪 螤蔚蟻委蟽蟽伪蟼, Santorini, C铆cladas
Playa · 131 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螠慰蠀 蔚委蠂伪谓 蟺蔚喂 蠈蟿喂 畏 危伪谓蟿慰蟻委谓畏 未蔚谓 苇蠂蔚喂 蠅蟻伪委蔚蟼 蟺伪蟻伪位委蔚蟼 伪位位维 蟽蟿畏谓 维魏蟻畏 蟿畏蟼 螤蔚蟻委蟽蟽伪蟼 伪蟻喂蟽蟿蔚蟻维 蠈位慰 蟿苇蟻渭伪 蔚委谓伪喂 蟺慰位蠉 蠈渭慰蟻蠁伪

Porto Carra Caf茅 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

18. Porto Carra Caf茅

8.4
桅畏蟻维 (蟽蟿慰 Porto Carra Hotel), Santorini, C铆cladas
Caf茅 · 10 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 桅慰尾蔚蟻萎 胃苇伪. 螤慰位蠉 蠅蟻伪委蔚蟼 纬蔚蠉蟽蔚喂蟼. 螖慰魏喂渭维蟽蟿蔚 bagel 伪位渭蠀蟻蠈 畏 纬位蠀魏蠈

桅伪蟻渭伪魏蔚委慰 螔蠉蟻蠅谓伪 韦蟽喂渭蠈蟺慰蠀位慰蠀 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

19. 桅伪蟻渭伪魏蔚委慰 螔蠉蟻蠅谓伪 韦蟽喂渭蠈蟺慰蠀位慰蠀

螞蔚蠅蠁蠈蟻慰蟼 螘位蔚蠀胃蔚蟻委慰蠀 螔蔚谓喂味苇位慰蠀 211, 螡苇伪 危渭蠉蟻谓畏, 螒蟿蟿喂魏萎
Farmacia · 螒渭蠁喂胃苇伪 · 2 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螤慰位蠉 魏伪位萎 蔚尉蠀蟺畏蟻苇蟿畏蟽畏

螝慰蠀魏委 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

20. 螝慰蠀魏委

7.5
螕蔚蠅蟻纬维魏畏 螣位蠀渭蟺委慰蠀 5, Atenas, 螒蟿蟿喂魏萎
Caf茅 · 螝慰蠀魏维魏喂 · 22 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 惟蟻伪委伪 渭慰蠀蟽喂魏萎

The Dark Side Of Chocolate is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

21. The Dark Side Of Chocolate

8.8
危蠈位蠅谓慰蟼 49, Atenas, 螒蟿蟿喂魏萎
Tienda de chocolates · 螖蔚尉伪渭蔚谓萎 · 60 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螣喂 魏伪位蠉蟿蔚蟻蔚蟼 蟽慰魏慰位维蟿蔚蟼.蟺慰蠀 苇蠂蠅 未慰魏喂渭维蟽蔚喂 渭蔚 未喂维蠁慰蟻伪

Balux Cafe: The House Project is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

22. Balux Cafe: The House Project

8.1
螞蔚蠅蠁. 螤慰蟽蔚喂未蠋谓慰蟼 58, 螕位蠀蠁维未伪, 螒蟿蟿喂魏萎
Sal贸n · 406 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螌渭慰蟻蠁慰 渭蔚 蠅蟻伪委伪 胃苇伪 魏伪喂 伪蟿渭蠈蟽蠁伪喂蟻伪 伪位位维 蟺蟻慰蟿喂渭蠅 蟿慰 Seaside

螤蟻蠈蔚未蟻慰蟼 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

23. 螤蟻蠈蔚未蟻慰蟼

7.6
螞蔚蠅蠁. 螝伪位伪渭伪魏委慰蠀 26 (螛蔚渭喂蟽蟿慰魏位苇慰蠀蟼), 螁位喂渭慰蟼, 螒蟿蟿喂魏萎
Restaurante de kebab · 19 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螤慰位蠉 蠅蟻伪委蔚蟼 纬蔚蠉蟽蔚喂蟼

危蠀纬纬蟻慰蠀蠈渭蔚谓慰 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

24. 危蠀纬纬蟻慰蠀蠈渭蔚谓慰

7.7
桅伪位萎蟻慰蠀 57, Atenas, 螒蟿蟿喂魏萎
Kafenio · 螕伪蟻纬伪蟻苇蟿伪 · 33 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螤慰位蠉 慰喂魏慰谓慰渭喂魏蠈 魏伪喂 蠅蟻伪委慰 蟽蟿苇魏喂

螢蠉位喂谓慰 - 螞喂渭伪谓维魏喂伪 2 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

25. 螢蠉位喂谓慰 - 螞喂渭伪谓维魏喂伪 2

8.6
螞喂渭伪谓维魏喂伪, 螔维蟻畏, 螒蟿蟿喂魏萎
Bar en la playa · 15 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 韦苇位蔚喂慰 谓蔚蟻蠈, 蠅蟻伪委伪 渭慰蠀蟽喂魏萎, 蟿慰 渭蟺伪蟻维魏喂 蠈位伪 蟿伪 位蔚蠁蟿维. 螒谓 胃蔚蟼 蟺伪委蟻谓蔚喂蟼 魏伪喂 魏伪位伪渭维魏喂 蠂慰喂蟻喂谓蠈 蟺位苇慰谓

Athens Style Rooftop is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

26. Athens Style Rooftop

8.0
螒纬委伪蟼 螛苇魏位伪蟼 10, Atenas, 螒蟿蟿喂魏萎
Bar de hotel · 螠慰谓伪蟽蟿畏蟻维魏喂 · 11 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螉蟽蠅蟼 蟿慰 蟺喂慰 慰喂魏慰谓慰渭喂魏蠈 渭伪纬伪味委 渭蔚 蟿伪蟻维蟿蟽伪 蟺慰蠀 尾位苇蟺蔚喂 蟿畏谓 螒魏蟻蠈蟺慰位畏 魏伪喂 蟿慰谓 螞蠀魏伪尾畏蟿蟿蠈 蟿伪蠀蟿蠈蠂蟻慰谓伪.

Mavro Lithari is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

27. Mavro Lithari

8.3
(螠伪蠉蟻慰 螞喂胃维蟻喂)
螞蔚蠅蠁. 危慰蠀谓委慰蠀, 危伪蟻蠅谓委未伪, 螒蟿蟿喂魏萎
Playa · 72 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 韦慰 谓蔚蟻蠈 未蔚谓 蔚委谓伪喂 蟿蠈蟽慰 魏伪位蠈 伪位位维 苇蠂蔚喂 蠅蟻伪委慰 魏蠈蟽渭慰 魏伪喂 伪蟿渭蠈蟽蠁伪喂蟻伪. 螣喂 尉伪蟺位蠋蟽蟿蟻蔚蟼 蔚委谓伪喂 free

The Big Bad Wolf is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

28. The Big Bad Wolf

7.0
螘位. 螔蔚谓喂味苇位慰蠀 52, 螡苇伪 危渭蠉蟻谓畏, 螒蟿蟿喂魏萎
Tienda de souvlaki · 螡苇伪 危渭蠉蟻谓畏 · 24 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螖慰魏喂渭维蟽蟿蔚 渭蔚 魏慰蟿慰渭蟺慰蠀魏喂蟿蟽蔚蟼

巍慰蠀蟽慰蠉渭 螕喂伪位蠈蟼 is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

29. 巍慰蠀蟽慰蠉渭 螕喂伪位蠈蟼

7.9
巍慰蠀蟽慰蠉渭 螕喂伪位蠈蟼, 螒位蠈谓谓畏蟽慰蟼, Magnesia
Playa · 9 tips y rese帽as
Agios Dimitrios Beach is one of Lugares favoritos de Varvara 馃樆.

30. Agios Dimitrios Beach

7.7
(螤伪蟻伪位委伪 螒纬委慰蠀 螖畏渭畏蟿蟻委慰蠀)
螒位蠈谓谓畏蟽慰蟼, Magnesia
Playa · 24 tips y rese帽as

Varvara 馃樆 N.Varvara 馃樆 Ntenti: 螒蟺蠈 蠄畏位维 蔚委谓伪喂 蟺维蟻伪 蟺慰位蠉 蔚谓蟿蠀蟺蠅蟽喂伪魏萎 蟺伪蟻伪位委伪, 蠈蟿伪谓 蔚委蟽伪喂 魏维蟿蠅 未蔚谓 蟿慰 魏伪蟿伪位伪尾伪委谓蔚喂蟼 伪位位维 蔚尉伪魏慰位慰蠀胃蔚委 谓伪 蔚委谓伪喂 蠈渭慰蟻蠁畏